Elisabeth Kjølholdt

Lege
 • Elisabeth Kjølholdt har sagt opp sin stilling. Bydel Frogner har tilsatt ny fastlege Stig Gundersen. Stig Gundersen er en erfaren fastlege fra bydel Bjerke og har lang fartstid fra Oslo Universitetssykehus nevrologisk avdeling. Spesialist i allmennmedisin. Stig Gundersen tiltrer fra nyttår 2024.
 • Håkon Jegstad, vikar for Elisabeth Kjølstad siden januar 2023 er sykemeldt og kommer ikke tilbake. Videre oppfølgning av hans pasienter  håndteres av lege Jamila Afridi som vil fungere som vikar i Kjølstad sin hjemmel frem til nyttår 2023.

Ravi Bains

Lege

Spesialist i allmennmedisin

 • Utdannet lege ved Universitetet i Oslo, med. embetseksamen 2004
 • Doktorgrad ved UiO og inst. for kirurgisk forskning Rikshospitalet 2009
 • Godkjent norsk spesialist i plastikk og rekonstruktiv kirurgi, med erfaring fra OUS, Karolinska Universitetssykehus i Stockholm. Overlege ved Akershus Universitetssykehus.
 • Fastlege siden 2015. Godkjent spes. allmennmedisin siden 2019.
 • Erfaring fra Oslo legevakt
 • Medeier Holbergs Plads legesenter

Kyrre Nessa

Lege
 • Jobbet tidligere som vikar for Dr. Siv Brackmann. Tok over Brackmanns praksis 1. april 2019.
 • Utdannet lege fra Semmelweis Universitet. Medisinsk embetseksamen i 2011.
 • Erfaring fra Oslo allmennlegevakt
 • Radiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus
 • Ortopedisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus og Akershus Univsersitetssykehus
 • Medeier ved Holbergs Plads Legesenter

Ivana Miletic

Helsesekretær

Wioletta Guzdzik-Ohnstad

Helsesekretær