Stig Olav Løset Gundersen

Lege
 • Utdannet lege fra Semmelweis Universitet. Medisinsk embetseksamen i 2011.
 • Godkjent spesialist i nevrologi
 • Godkjent spesialist i allmennmedisin
 • Erfaring fra Oslo allmennlegevakt
 • Har lang fartstid fra Oslo Universitetssykehus nevrologisk avdeling.
 • Medeier Holbergs Plads legesenter

Ravi Bains

Lege

Spesialist i allmennmedisin

 • Utdannet lege ved Universitetet i Oslo, med. embetseksamen 2004
 • Doktorgrad ved UiO og inst. for kirurgisk forskning Rikshospitalet 2009
 • Godkjent norsk spesialist i plastikk og rekonstruktiv kirurgi, med erfaring fra OUS, Karolinska Universitetssykehus i Stockholm. Overlege ved Akershus Universitetssykehus.
 • Fastlege siden 2015. Godkjent spes. allmennmedisin siden 2019.
 • Erfaring fra Oslo legevakt
 • Medeier Holbergs Plads legesenter

Kyrre Nessa

Lege
 • Jobbet tidligere som vikar for Dr. Siv Brackmann. Tok over Brackmanns praksis 1. april 2019.
 • Utdannet lege fra Semmelweis Universitet. Medisinsk embetseksamen i 2011.
 • Erfaring fra Oslo allmennlegevakt
 • Radiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus
 • Ortopedisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus og Akershus Univsersitetssykehus
 • Medeier ved Holbergs Plads Legesenter

Ivana Miletic

Helsesekretær

Wioletta Guzdzik-Ohnstad

Helsesekretær